JEOLOJİK-JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

Hidrojeoteknik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. olarak, proje özelinde doğru planlama ile uluslararası standartlara (TSE, Eurocode, BS, ISRM, ASTM ve AASHTO) uygun her tür jeolojik-jeoteknik zemin etüt çalışması, saha ve laboratuvar deneyleri, litolojik tanımlama, petrografik ve mineralojik inceleme ve mühendislik jeoloji temelli modellemeler ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunmaktayız. Zorlu fiziksel koşullarda gerçekleşen saha çalışmalarında, proje alanının proje gereksinimleri doğrultusunda eksiksiz karakterize edilmesi ve hedeflenen mühendislik verilerinin doğru şekilde elde edilmesi jeolojik-jeoteknik tasarımların ilk kritik adımıdır. Uygun planlama ile, iyi düşünülmüş bir araştırma programı, inşaat sırasında ve sonrasında karşılaşılabilecek olası tehlikeleri azaltabilir ve hatta ortadan kaldırabilir. Firmamızın jeolojik-jeoteknik zemin araştırmasındaki uzmanlığı, hangi soruların sorulacağını ve ilgili bilgilerin nereden ve nasıl elde edileceğini bilmek üzerine kuruludur.

Bu bağlamda firmamız mühendislik jeoloji temelli tüm yeraltı (tünel, şaft vb.) yapılarının tasarımı, açık kazı-dolgu tasarımı (istinat ve iksa yapıları), şev stabilitesi problemlerinin çözümü, kazılabilirlik ve kazı yöntemlerinin belirlenmesi, oturma problemlerinin çözümü ile zemin iyileştirme projelerinin hazırlanması konularında hizmetler vermektedir. Ek olarak proje özelinde karşılaşılabilecek olası jeo-tehlikelerin (heyelan, sıvılaşma, kaya düşmesi ve erozyon gibi) belirlenmesi, takibi (aletsel ve gözlemsel) ve önlenmesine yönelik tüm analizlerin yapılması konusunda da hizmet vermektedir.

HİDROJEOTEKNİK

Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş.