EKİBİMİZ

Prof. Dr. Hasan YAZICIGİL

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil (Kurucu Ortak), küresel ve ulusal madencilik sektöründe 40 yıldan fazla deneyime sahip bir hidrojeoloji mühendisidir. Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil’in hidrojeoloji, yeraltısuları ve kirlilik taşınım modellemesi, yeraltısuları yönetimi, yeraltısularının susuzlaştırması, yeraltısularının izlenmesi ve korunması, yeraltısularının yapay beslenmesi, madencilik faaliyetlerinin yeraltısularına olası etkilerinin analizi ve değerlendirilmesi konularında 100’den fazla uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri, kitapları ve bildirileri bulunmaktadır. Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil ulusal ve uluslararası kömür ve metalik maden sahalarının hidrojeolojik etüdü ve karakterizasyonu, açık ve kapalı ocakların susuzlaştırılması ve basınçsızlaştırılması, yeraltısuyu akım ve kirlilik taşınım modellerinin geliştirilmesi, yeraltısularının izlenmesi, maden su yönetimi, su temini ve madencilik faaliyetlerin yeraltısularına olası etkilerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak 40’dan fazla proje ve danışmanlık yapmıştır. Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil RioTinto, Newmont, Koza, Tüprag, Anagold, Öksüt, Esan, Etibakır, Truva Bakır, Teck, Park Teknik, Küçük Asya Madencilik, İKA Madencilik, Acacia, SRK, Golder ve Aecom gibi ulusal ve uluslararası maden ve danışmanlık şirketlerin projelerinde çalışmıştır.

Dr. Ayşe Peksezer Sayıt

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Dr. Ayşe Peksezer Sayıt (Kurucu Ortak), 2019 yılında Jeoloji Mühendisliği Hidrojeoloji alanında doktora derecesini almış olup, uzmanlık alanı sayısal yeraltısuyu akım ve taşınım modellemesidir. Ayşe Peksezer Sayıt modelleme konusunda 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olmakla birlikte, akademi ve özel sektörde hidrojeoloji, yeraltısuları ve kirlilik taşınım modellemesi, yeraltısularının susuzlaştırması, yeraltısularının yapay beslenmesi, açık ocak ve yeraltı madencilik faaliyetlerinin (kömür ve metalik madenler) yeraltısularına olası etkilerinin analizi ve değerlendirilmesi konularında pek çok projede görev almıştır. Kendisi ayrıca çevresel ve sosyal veritabanı, entegre su yönetimi, çevresel etki değerlendirme konularında da ulusal ve uluslararası birçok çevresel çalışmaya dahil olmuştur.

Eren Germeç

Hidrojeoloji Mühendisi, CBS Uzmanı

Eren Germeç (Kurucu Ortak), enerji ve çevre sektöründe 15 yıllık deneyime sahip hidrojeoloji mühendisidir. Ulusal ve uluslararası ölçekte ÇED/ÇSED, stratejik çevresel ve sosyal değerlendirme (SESA), sosyal etki değerlendirme, biyoçeşitlilik ve sulakalan yönetim planı, hidrojeolojik etüt ve ekosistem bazlı değerlendirme projelerinde hidrojeoloji mühendisi ve CBS uzmanı olarak yer almıştır. 2022 yılında çevre sağlığı alanında hidrolojik modelleme ve su kalitesi konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Kaan Sayıt

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Prof. Dr. Kaan Sayıt (Kurucu Ortak), ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, mineraloji, petrografi, petrolojenez, iz element jeokimyası, izotop jeokimyası ve jeokronoloji konularında 20 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Kendisi NSF projeleri kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerinde (Kuzey Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Azorlar) jeokimyasal çalışmalar yürütmüş olup, bu süre zarfında Amerika Birleşik Devletleri Penn-State ve San Diego State üniversitelerinde görev almıştır. Yurtiçinde İç Anadolu, Batı Anadolu, Orta Sakarya Bölgesi, Pontidler, Doğu ve Güney Anadolu’da ofiyolitler, melanjlar ve modern tektonik ortamlar olmak üzere geniş bir yelpazedeki jeolojik oluşumlar hakkında tecrübesi bulunmaktadır.